lördag 12 december 2009

ProVoka
delar ut pris till årets nyttigaste
provokation den 13 december.

En provokation i allmän mening kan vara när en part gör något för att medvetet framkalla handlingar eller tankar. Priset delar ut till den eller de som på ett kvalificerat sätt, utan inslag av våld, lyckats påverka normer, samhällsdebatt och reella beslut i etisk och hållbar riktning.
Nomineringar tas emot:mika.provoka@gmail.com