onsdag 28 oktober 2009

Sossekongress 1: "Vi har hela Stilla Oceanen att plaska omkring i..."

Den 19 april 1889 bildades det socialdemokratiska partiet. Idag har man kongress där man för första gången på bra länge tvingas inse att man inte kan bilda regering själva.

Och Mona Sahlin har uttryckt att ett av målen denna gång är att begrava sossarnas gamla idé om sänkt arbetstid. Sysselsättning har alltid varit sossarnas
älsklingsfråga, smaka bara på själva begreppet "sysselsättning". Vi ska sysselsättas... Som små barn... Nu är det "jobbpolitik" som är begreppet, men utan att kopplas till sänkt arbetstid för att bättre fördela jobben. Och utan insikt om att mängden lönearbete är kopplat till klimatfrågan.

Förr motsatte man sig miljökrav för att de hotade sysselsättningen, nu värnar man konsumtionssamhället, trots att det driver på klimatförändringarna, för att "rädda jobben"... Dela på dem genom att sänka arbetstiden är inte aktuell.


Miljön har alltid varit sossarnas akilleshäl. Miljö och natur var ett högerprojekt från början, det var de konservativa som ville värna naturen. Vänstern såg varje skorsten och varje avgasrör som en framgång - snart skulle arbetarna få skita ner lika mycket som kapitalisterna...

Kjell Olof Feldt, numera borgerlighetens främsta socialdemokratiska gunstling, är den som tydligast uttryckt socialdemokratiskt förakt för miljön. Vid ett seminarium på Chalmers arkitektursektion 1970 sa han följande:

Idag är det för en del av den svenska industrin inga andra attraktiva lokaliseringsområden än västkusten... jag kan inte hitta någon annan lösning som ger bättre avkastning, och varför skall vi då göra det, jaa, vi vill ha ekonomisk tillväxt, vi struntar i om vi förstår några mil kust i det här landet. Det finns ju hundratals mil kuster runt Medelhavet och andra hav, dit vi kan åka med denna ekonomiska tillväxt i bagaget så att säga... Och vi har ju andra delar av världen och avstånden krymper och vi har hela Stilla Oceanen att plaska omkring i på sikt.

Och Ingvar Carlsson uttalade sig om kärnkraften så här i riksdagen så sent som den 15 juni 1995:

Anf. 42 Statsminister INGVAR CARLSSON (s): Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag gör det, men jag skall gärna för Birger Schlaug upprepa att för mig är en folkomröstning ett utomordentligt viktigt instrument i demokratin. Har man valt att underställa folket en fråga, kan man inte utan vidare nonchalera dess beslut. Därför är detta inte bara en energipolitisk fråga för mig. Det är också en moralisk fråga. Svenska folket har sagt ifrån genom att rösta för en avveckling 2010, och då kan vi inte bara ändra på det.

Tage Erlander blev intervjuad på Brommresvik inför en artikel i Blågul miljö 1981 och berättade om problemen.

För oss i socialdemokraterna var ju frågan om sysselsättning och kravet på hög sysselsättning helt dominerande. Det fanns ingenting somv ar mer betydelsefullt. Möjligheter att genomföra en standardhöjning för arbetarna och deras lönerörelse hörde samman med sysselsättningen. I ett samhälle med arbetslöshet kunde det inte bli någon höjning av lönerna. och allt annat var egentligen - med Strängs sätt att uttryck det - ´deviasioner´, störningar i jobbet helt enkelt.

Denna inställning hängde kvar väldigt länge. Jag kan berätta en liten episod som visar detta. jag hade avgått och höll på att tänka igenom vad som skulle bi rörelsens nya stora uppgift. Att arbetsmiljön skulle bl huvudfråga stod snabbt klart för mig. jag tog därför upp den frågan i ett föredrag i en av Stockholms socialdemokratiska föreningar. Föreningen hade en ordförande som ansåg sig själv vara mycket radikal och som alltid stod till vänster och krävde ingripanden och långtgående socialisering och allt sån´t där.

Vad hände då, när jag hållit ett, som jag tyckte, mycket klarläggande föredrag, om att göra partiet till ett parti som skulle ta hand om den inre miljön? Jo, ordföranden och en kvinna, som också var mycket radikal, varnade bestämt: Om du driver arbetsmiljöfrågorna och försöker få med partiet så blir det konflikt med sysselsättningskraven och partiet är slut. Det går helt enkelt inte att göra på detta sätt - att låta miljön ta över. Det här måste ha varit 1970 eller 71.

Nu anklagar Mona Sahlin och hennes blockkamrater för att Alliansen har ökat klyftorna i samhället. Det är sant. Alliansen har ökat klyftorna. Men det var under rödgrön regim detta påbörjades. Därför låter det lite falskt när Mona Sahlin utbringar att man skall återställa rättvisan. Vilken rättvisa?

Mona Sahlin kritiserar Alliansen för att de säljer ut statlig egendom. Men det var under socialdemokratisk regim det påbörjades.

I Göran Persson memoarer Min väg, mina val analyserar han mina sympatier för socialdemokratin så här: "Jag uppfattade Schlaug som borgerlig, dock progressiv i frågor som rörde livsstil och radikal i frågor som rörde miljöhänsyn. Han hade ett antikapitalistisk drag, vilket inte vara ovanligt i rörelser som var miljöpartiet närstående. Jag hade aldrig upplevt att Schlaug var socialdemokratiskt orienterad."

Nej, det är nog riktigt, socialdemokratin kvalade ju in som det stora betongpartiet, det statsbärande partiet som såg centralisering och storskalighet som sina verktyg.

I ett tal 1886 sa Hjalmar Branting:

Den arbetarrörelse, som gör anspråk på att förstå sig själv, måste således vara socialistik. Den måste vila på erkännandet av storproduktionens ekonomiska företräden och dess beriktiganden - därmed är på samma gång dess ställning given till alla revolutionära svindleriförsök att söka skruva utvecklingen tillbaka till hantverk och småproduktion...

Branting var på det klara med att det storskalighet skulle leda till "kapitalets hopande på allt färre händer i allt större mängd" och Brantings recept mot detta var att "expropriera miljonärernas kapital" och göra det till samhällets gemensamma egendom. Det vill säga produktionen i sig, inte bara skatten på lönearbetet, skulle ge staten dess inkomster. Vore inte det något att fundera över? Att beskatta produktionen som sådan, inte arbetstiden?

Tänk att den tanken inte satt sig hos något av blocken, trots att det är det enda sättet för oss att komma ur den rävsax som innebär att vi - hur mycket vi än rationaliserar, effektiviserar, robotiserar och automatiserar - alltid kommer att vara beroende just av arbetstid för att få in tillräckligt med skatt för skola, vård och omsorg... Branting begrep det Sahlin inte begriper.

Förresten, apropå gamla stötar: I den första partistyrelsen satt personer som August Palm, Hjalmar Branting och Axel Danielsson. Utan att ha något program slog man fast att det var genom den allmänna rösträttens införande man skulle omvandla samhället. Det var genom att få majoritetens stöd skulle man skaffa politiskt inflytande. Man var redan då klara över att det för sossarna alltid gäller att ligga i den politiska sfär så man kan få majoriteten med sig.

Arbetarklassen utgör inte majoritet längre, det gör istället en tämligen burgen medelklass. Det är den Sahlin måste vinna för att upprätthålla de gamla partistötarnas idé om att ligga i den fåra där de flesta finns.

Men, tänk Mona, om det en vacker dag finns en majoritet i opinionen som kommit på att det är dags att lämna konsumtions- och tillväxtsamhället för att ta nästa steg i samhällsevolutionen genom att kräva övergång till utvecklingssamhället. Där fri tid, kultur och social närvaro ses som viktiga politiska mål, medan konsumtionssamhället betraktas som mentalt undermåligt...

PS!
Morgonens MAD-lika höjdpunkt, redan innan frukost, var SvD ledarsida, där sossarna av idag utmålas som smygkommunister. SvD kommenterar: "När muren föll rasade också möjligheten att vinna förtroende för en mer eller mindre kommunistisk politik. Väljarna såg att det inte fungerade." Sahlin som kommunist? Ledarkommentarer kan verkligen vara på Barbienivå.

26 kommentarer:

 1. Som vanligt: ett litet mästerverk i bildning! Tack!

  SvaraRadera
 2. Håller med. Tack!

  Men det saknas en f.d. socialdemokratisk minister i uppräkningen som förtjänar att återvinnas:

  Ulla Lindström, som satt tolv år i regeringen. I hennes skrift: "Liten handledning i miljökamp" från 1982 står bl.a. att läsa:

  "Men ungdomen, som inte vill skrota sina förhoppningar på framtiden och normalt vill sätta barn till världen före år 2010, har inte tröttnat på att undra: vad händer om kärnkraft/-vapen/-olycka inträffar före detta ”avvvecklingsår”? Och hur kommer man att definitivt hantera det livsfarliga kärnbränsleavfallet?"

  Citattecknen kring ordet "avvecklingsår" känns kusligt profetiska.

  Om Mona Sahlin tycker sig sakna goda förebilder i betonggänget kring Feldt, Persson & co så är Ulla Lindström någon att luta sig mot i stället. Som f.d. biståndsminsiter hade hon nog även haft en del att säga om den svenska kolonialmaktens härjningar i Makedonien...

  Med tanke på att vi är en hel del som drömmer om att skaffa barn, men väntar på att kärnkraften först ska avvecklas så vore Lindström den bästa av förebilder på JUST DEN HÄR S-KONGRESSEN...

  i annat fall rinner tiden ifrån oss av rent biologiska skäl - vilket den ju i och för sig gör även för resten av mänskligheten som läget ser ut nu...

  SvaraRadera
 3. Varje år blir vi effektivare och därmed har mindre behov av arbete. En del vill då skapa nya jobb med tillväxt och ständigt ökad konsumtion. Både för människor och miljö är det väl bättre att öka fritiden istället? Tiden ökar för demokratiskt engagemang, barn och social samvaro istället för ständigt mindre tid för fler prylar.

  Många utan jobb slipper stressen av utanförskap och de med jobb minskar sin stress med arbetstidsförkortning.

  Det är ingen realpolitik att tro att "grön tillväxt" ska vara lösningen. Enbart under en mycket kort övergångstid kan det vara rimligt att anta att resurseffektiviseringen kan vara högre på alla områden än vad tillväxten är. Vid en massiv övergång till grön teknik kan man under några år minska materialflödena/BNP snabbare än tillväxten, så fort de inte gör det har vi ingen hållbar utveckling. Därför måste vi för en hållbar ekonomi ta ut vinster i form av fri tid snarare än nya prylar om vi vill undvika arbetslöshet och ekokollaps.

  En kul detalj vid arbtstidsförkortningen i Frankrike var att löneandelen av BNP ökade för första gången på 30 år, pengar från ledningen till golvet.

  Mer makt för arbetstagare, mer tid för arbete med rörelsen kombinerat med överföring av resurser till arbetarna från kapitalägarna, ska det vara så svårt att se att det är klassisk arbetarpolitik Mona?

  Kombinerat med miljövinster och tid för annat än prylkonsumtion är det även klassisk grön politik.

  SvaraRadera
 4. Vilket parti röstar Carl Schlyter på i nästa riksdagsval? Och varför? Därtill nödd och tvungen eller av tillförsikt?
  Mona

  SvaraRadera
 5. Kan inte Carl Schlyter komma hem och bli nytt språkrör efter Peter 2010? Vi har tydligen lite brist på just hans insikter i den gröna partistyrelsen om man ser till den debatt som Birger hänvisar till här bredvid...

  SvaraRadera
 6. Du talar om att "fördela jobben". Men detta är ju inget nollsummespel, det borde du veta. Du borde också veta att arbete är grunden för all välfärd.
  Billigt, Schlaug!

  SvaraRadera
 7. Tänk att Branting var så förutseende! Men vi fick vänta till 1988 då bakåtsträvarna äntrade riksdagen.

  SvaraRadera
 8. Röda rappet verkar ha missat åtskillig debatt när han lever kvar i tron att arbete är grunden för all välfärd, tydligen i bemärkelsen att det främst skall vara arbetstid som skall beskattas. Schlaug har ju rätt: genom den rationalisering som skett borde produktionen beskattas i sin helhet istället för nästan bara arbetstid. Ändrar vi inte på detta hamnar vi i "rävsaxen" eller "ekorrhjulet" och blir aldrig befriade!
  Moa

  SvaraRadera
 9. @ Röda rappet, du glömde definera "välfärd". Är det dagens köer på akuten, sjukhus där spädbarn avlider pga bristande hygien, en "demokrati" som skär ner på tidskrifter och bibliotek, ett arbetsliv där människor blir utbrända av för mycket jobb och för lite mening, eller vad exakt lägger du in i begreppet?

  För mig hör en hel del sparad natur till det jag lägger in i begreppet "välfärd", rent vatten, giftfri mat, meningsfullt arbete och meningsfull fritid, framtidshopp osv....

  SvaraRadera
 10. Varför inte vara realistisk??
  60% av alla politiska beslut fattas i Bryssel och Strasbourgh. Vad gagnar det då att ha en S-kongress om besluten kanske inte faller EU på läppen.
  Glöm heller inte att det var Ingvar Carlsson som skickade in Sveriges inträdesansökan till överförmynderiet.

  SvaraRadera
 11. Jobbkongress en dryg månad före det att FN:s stora klimatmöte går av stapeln i Köpenhamn. Sossarna är sig lika. Jobba med vad fan som helst, oavsett om det är bra eller dåligt, förstörande eller uppbyggande, hållbart eller inte hållbart. Jag är så trött på detta! När ska sossarna höja blicken?

  SvaraRadera
 12. Till stora delar lät Mona Sahlin som en klassik socialdemokrat som saknar visioner utanför arbetarörelsens kärna: mer jobb, arbete som medel, arbete som mål. Kommer ni ihåg när Kennedy talade om 30-timmarsveckan? Om hans visioner om skatt på företagen? Om hans tal om "det goda livet" som automatiseringarna och maskinerna skulle ge oss?
  Custion

  SvaraRadera
 13. Vad tycker Peter och Maria om Monas tal?

  SvaraRadera
 14. "Arbete som mål" (Sahlin på jobbkongressen) - nu har det väl ändå slagit slint? Frihet, böcker och en blomma måste man väl oxå ha...?

  SvaraRadera
 15. Moa, vad innebär "borde produktionen beskattas i sin helhet istället för nästan bara arbetstid"? Har du hittat någonting som ingen annan ser?

  SvaraRadera
 16. Lyssnade på Mona Sahlin i dag. Hon, i motsats till BS, förstår att arbete är förutsättningen för välfärd, men: HUR har MILJÖPARTIET, detta lättjans parti kunnat gå så snett att man nu ska bilda regering med s? Och båda dessa partier ska dessutom baxa in kommunisterna!

  SvaraRadera
 17. 17:03 har faktiskt en poäng även om ingen tycks vilja diskutera det.
  Eu bestämmer allt mer över vårt vardagsliv. Politikerna blundar.

  SvaraRadera
 18. Ja, så tack och lov för att Schlyter finns på plats...

  SvaraRadera
 19. Bodil F, tror inte du hängt med i den internationella debatten om arbete, klimat och konsumtion. Men häng med på den här bloggen så kommer du nog snart in i det!

  Bolle, samma svar till dig! På den här bra bloggen har frågan diskuterats en hel del. Hoppas Birger återkommer med det igen, så vi får dra en vända till med alla argument nu när det är så många nya läsdare!
  HB

  SvaraRadera
 20. Är Schlyter en vette?

  Vette är en lockfågel. Vettar kan vara gjorda av trä och föreställa sjöfåglar.

  När vettarna flyter på vattnet dras riktiga fåglar just dit, så jägaren kan skjuta dem.

  Birger har tidigare, med rätta, ondgjort sig över alla idealister i MP, vars namn på valsedeln tydligen är till för att locka röster.

  Men när partiledningen fattar ogröna beslut, höjer de inte ens ett finger till protest.

  Vet ej, huruvida Schlyter är en som tiger. Vet Birger?

  Grönare tankar

  SvaraRadera
 21. Tack för kommentarer.
  Gröna tankar: Nja, Carl gör så gott han kan, hade ett inlägg på Newsmill igår.

  HB: Tack för hjälpen med svaren!

  Röda rappet: Lönerbete är inte något självändamål, och tanken att det är just arbetstiden som skall beskattas så att vi får råd med välfärden är ett tragiskt feltänkande som gör att vi aldrig, hur mycket vi än robotiserar och automatiserar produktionen, kommer att kunna lönearbeta mindre. Det talas ibland om att det blir så många nya gröna jobb i framtiden, vilket medför att det blir brist på arbetskraft. Detta är ett flagrant misstag: gröna jobb tillför inte nya jobb, de ersätter gamla . För vi har väl inte tänkt oss att det skall produceras lika många bensinslukande Saabar när det produceras nya elbilar?
  Det är som om man inte förstått det som skett de senaste 40 åren: Nästan alla investeringar går ut på att minska arbetsinsatsen, det vore väl mycket märkligt om inte det då ledde till färre lönearbete.
  Den stora tragedin för samhället, om man ser det ur ett socialt perspektiv, är att så många människor drivits in i ett livsmönster som gör att de inte vet vad de skall göra om de inte lönearbetar 40 timmar i veckan. Den civila, informella, delen av samhället har blivit så undansskuffad att många känner sig främmande att satsa en del av sin fria tid i samhällets oavlönade versksamheter eller engagera sig mer i sina barn - fortfarande gäller att en genomsnittlig förälder talar med sina tonärsbarn 4 minuter per dygn, såg jag i någon undersökning för en tid sedan.

  Ett samhälle där livet för allt fler blir själva lönearbetet är ett oerhört fattigt samhälle!

  SvaraRadera
 22. "Ett samhälle där livet för allt fler blir själva lönearbetet är ett oerhört fattigt samhälle!"

  Definitivt!

  MEN! Tyvärr har de flesta blivit drabbade av konsumtionskakan vilket bär med sig H1B1, vilket utvecklar symtomet Storköpas: KÖPA köpa köpa köpa köpa köpa!!!!!!!!

  Hm.... Svininfluensa räknas som sjukdom & vaccin tas fram.

  Finns det inget vaccin mot sjukdomen H1B1(HaBäger(ett)?

  / Realist

  SvaraRadera
 23. Tack, Birger, för svaret! Men det missar kärnan i min fråga.

  Har Carl Schlyter gått emot MP-ledningen, då den tagit ogröna beslut? Dvs, har han då röstat emot ledningen?

  Om så är fallet, ja då är han inte någon vette.

  GrönARE tankar

  SvaraRadera
 24. Naturligtvis borde vi sträva efter att göra det arbete vi gör av nödvändighet och inte av lust på så kort tid som möjligt och öka den fria tiden. Låt oss vakna upp ur hypnosen!

  SvaraRadera
 25. Det känn illa att inte till fullo ha förstått vad Feldt och Carlsson, ledde oss in i.
  Min dröm om en socialism under ett världsparaply som skulle övergå i socialistiska gröna självstyrande samhällen, på jordens villkor, vart tog Du vägen?
  Fotosyntes, kretslopp, självtillit och känslors och tankars kretslopp inom rimliga gränser, i en takt som var stimulerande och inte ödeläggande för min andes förmåga till skapande.

  SvaraRadera

KOMMENTERA GÄRNA DET AKTUELLA BLOGGINLÄGGET- MEN LÅT BLI KOMMENTARER OCH INLÄGG OM ANNAT.

LÄGG INTE IN LÄNKAR I KOMMENTARSFÄLTET.

MÅNGA SOM VELAT FÖRA EN KONSTRUKTIV SAKDEBATT HAR UNDER ÅRENS LOPP MEDDELAT ATT DE TRÖTTNAT PÅ ATT FÅ INVEKTIV OCH STRUNT TILL SVAR FRÅN ANDRA KOMMENTATORER.

VI SOM ADMINISTRERAR BLOGGEN HAR DESSUTOM TRÖTTNAT PÅ ATT RENSA UT RASISTISKA OCH GENTEMOT MEDKOMMENTATORER KRÄNKANDE INLÄGG.

DET ÄR SCHYSST OM DU TAR HÄNSYN. OCH HELST ANVÄNDER DITT NAMN.