söndag 27 april 2008

Välkommen på
BIKT:s Konstrunda
2-3 maj kl 10-18

Lena Rosén-Schlaug i sommarateljén på Sagoliden. Övriga utställare och karta hittar du här.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Läcker fru du har.

Anonym sa...

Läcker fru du har.

Anonym sa...

INSIKTEN om konstverkets karaktär av skapelse - inte avbildning - sprider sig.
Individerna lagrar kunskaper i sitt minne och i sin grupps kultur - ett för alla gemensamt förråd.
En ny världsbild håller på att byggas upp hos människorna.
Livet på Jorden har nu nått en utvecklingsnivå, där medvetandet måste ingripa som en styrande funktion.
DEN PLAN EFTER VILKET MEDVETANDET STYR KALLAS EN VÄRLDSBILD.
Karakteristiskt för den nya världsbilden är att allting bakas ihop till en helhet. Inte syre för sig och väte för sig utan vatten; konst, vetenskap, ekonomi, politik i balans. Tidigare ansågs det inte fint att intressera sig för helheten.
Denna inställning har vållat mycken skada. De kunskaper som var instängda i isolerade fack gav upphov till en teknik, som behandlade varje problem för sig, utan hänsyn till helheten. Detsamma gäller politiken och ekonomin.
I en marknadsekonomi premieras de företag som förstör miljön, medan de som försöker att skydda den får ökade kostnader och slås ut.
Nu håller en omvärdering på att ske. Tidigare ansåg man att Jorden var oändligt stor och kunde exploateras hänsynslöst.
NU ÄR DEN LITEN OCH MÅSTE VÅRDAS.
Dynape